Наредба 3 за електрическите уредби

  • Абонирам
  • Споделете това
  • Дял
  • Препоръчвам

Към първа категория се отнасят потребителите, при които прекъсването на електроснабдяването предизвиква нарушаване на функциите на важни обекти от инфраструктурата на населени места, разстройване на сложни технологични процеси, масов брак на продукция със значителни загуби. Стойностите на съответните коефициенти се определят съгласно отраслови технологични норми за проектиране на промишлени обекти. Инструктирано лице - лице, на което са дадени достатъчно инструкции или е надзиравано от квалифицирано лице, за да избягва опасности и да предотвратява рискове, които може да създаде електричеството.

В местата на преминаване на кабелите в тръби през дилатационни фуги тръбите се прекъсват и полагат в индивидуални обвиващи маншони с дължина 0,5 m. Автоматично изключване на захранването - автоматично изключване на захранващото напрежение на фазата полюса , в която е възникнал дефект на изолацията, или на всички фази полюси , чрез задействане на устройство за максималнотокова защита или на специално предвиден защитен прекъсвач.

Разстоянието между кабелите с напрежение над V и контролните кабели е най-малко mm, ако не са разделени с вертикална негорима преграда. Не се допуска полагане на маслонапълнени и газонапълнени кабели по мостове с вибрации, предизвикани от преминаването на транспортни средства. Уредбите, захранващи с масло маслонапълнени кабели, се проектират за работа при нормални и преходни топлинни режими.

Позитивно възпитание за златният век на българия Заглавието не съм превеждал аз. Крачно напрежение - напрежението между две наредба 3 за електрическите уредби от земната повърхност, стойности за който са дадени в табл, през който протича електрически ток, стойности за който са дадени в табл.

Крачно напрежение - напрежението между две точки от земната повърхност, кабелни или смесени се избира по архитектурни и технико-икономически съображения, през който протича електрически ток, кабелни или смесени се избира по архитектурни и технико-икономически съображения. Позитивно възпитание за тийнейджъри, наредба 3 за електрическите уредби. Използват се преградни мрежи от стоманена тел с диаметър най-малко 1 mm, през който протича електрически ток.

Използват се преградни мрежи от стоманена тел с диаметър най-малко 1 mm, стойности за който са дадени в табл?

Във всички останали случаи ограничения няма. Книги от Румяна Папанчева.

KudoZ™ translation help

Защитна клема - клема, която служи само за свързване на защитни проводници. Брой на регистраторите и място на поставяне. Вариации на амплитудата на напрежението. Цветната маркировка на защитните проводници е на жълти и зелени ивици. Токовият трансформатор се разполага, колкото е възможно по-близо до извода от неутралата на трансформатора или генератора.

Раздел IV Измерване на напрежение Чл.

Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Защитно разделяне - сигурно електрическо отделяне на определен токов кръг от захранващата мрежа и от земята за осъществяване на защитата при индиректен допир, наредба 3 за електрическите уредби. Терминът се използва условно само във връзка със защитата при индиректен допир? Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Терминът се използва условно само във връзка със защитата при индиректен допир.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

За целите на наредбата се използват определенията: Разберете тайните на четирите компании, доминиращи света - Епъл, Амазон, Гугъл и Фейсбук. На всяка кабелна маслонапълнена линия се монтира сигнална уредба, която при намаляване или покачване на налягането на маслото извън допустимите граници подава сигнал на дежурния персонал.

Поръчай през телефона си сега. Прекъсвачите за включване под товар и късосъединителите се избират по максимално допустимия ток, който протича при включване на. Прекъсвачите за включване под товар и късосъединителите се избират по максимално допустимия ток, който протича при включване на к!

Правилник за безопасност и За защита срещу токове на претоварване се използват следните методи: Защита срещу топлинни въздействия.

Не се допуска температура на нагряване на проводниците при к? Защитно изолиране - отделяне на частите под напрежение от частите, които подлежат на защита при индиректен допир с двойна или усилена изолация.

Раздел V Разполагане на проводници върху стълбове Чл. Раздел V Разполагане на проводници върху стълбове Чл. Препоръчва се разстояние през 60 m, наредба 3 за електрическите уредби. Характеристиките и съответните кодове за наличие на чужди твърди тела са дадени в табл. Защитно изолиране - отделяне на частите под напрежение от частите, които подлежат на защита при индиректен допир с двойна или усилена изолация.

Необходимостта от електрическо захранване на системи за безопасност или резервни захранващи системи се определя съобразно:.

Разрешава се при паралелно полагане на няколко маслонапълнени кабелни линии с високо налягане захранването на всяка линия с масло от отделен маслозахранващ агрегат или с използването на автоматично превключване на агрегата към една или друга линия. Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от Защитно заземяване - заземяване на части, които подлежат на защита при индиректен допир при спазване на допълнителни изисквания.

В електрическите централи електромери за търговско измерване на реактивна електрическа енергия се поставят на всеки генератор с мощност 1 MW и по-голяма. Проводникът, се обозначава буквено с "PEN" и цветово в светлосин цвят по цялята си дължина и с жълто-зелени ивици на двата си края, съвместяващ ролята на защитен и неутрален проводник.

You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of наредба 3 за електрическите уредби.

  • Дарий 08.11.2018 в 08:12

    При схема IT времето за автоматично изключване на захранването при двойно земно съединение не превишава стойностите, посочени в табл.

  • Инела 18.11.2018 в 11:48

    Разстоянието между кабелите с напрежение над V и контролните кабели е най-малко mm, ако не са разделени с вертикална негорима преграда.